1
Hinnapakkumise koostamine enne metsa ostmist on metsaomanikule müük tasuta, olenemata metsamaal kasvava metsa seisundist või selle liigikombinatsioonist. on usaldusväärne partner metsakinnistu müügiga seotud küsimustes, kuni tehing on notariaalselt tõestatud.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments